Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Program Poszukiwania Planety rozpoczęty!
Ziemia coraz szybciej wyczerpuje swoje zasoby, więc nadszedł czas, by zacząć intensywnie eksplorować kosmos w celu poszukiwania planety, która okaże się przydatna do życia Nie ma już czasu do stracenia!” – to nie zapowiedź filmu science fiction, ale wstęp do fabuły grywalizacji
w projekcie Programowanie Przemysłu Przyszłości.

Projekt 3P jest inicjatywą edukacyjną realizowaną przez Fundację Manus we współpracy z Politechniką Wrocławską. Jest to odpowiedź na potrzeby studentów, ale także na realne zapotrzebowanie rynku pracy, a w szczególności sektora produkcji przemysłowej.

Głównym celem zadania “Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu Przemysłu Przyszłości” jest zaktywizowanie studentów pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są umiejętności algorytmicznego rozwiązywania problemów i programowania sterowników PLC. „Kładziemy nacisk na praktyczne ćwiczenia. Zapewniamy niezbędny sprzęt i oprogramowanie, a także wszystkie materiały edukacyjne. Kurs jest intensywny i trwa kilka miesięcy, ale pozwoli od zera zdobyć umiejętności przydatne w pracy zawodowej w ramach Przemysłu 4.0.” – przekonuje Łukasz Ptaszek z Fundacji Manus.

Oprócz e-learningu, ćwiczeń stacjonarnych, szkoleń specjalistycznych
i konsultacji z ekspertami, organizatorzy zapewniają uczestnikom sporą dawkę rywalizacji za sprawą modułu grywalizacyjnego - Programu Poszukiwania Planety (3P). Studenci zbierają punkty przywództwa oraz doświadczenia podczas wykonywania zadań obowiązkowych i fakultatywnych, a następnie uzyskują nagrody w formie wirtualnych odznak i artefaktów. Wszystko to ubrane we wciągającą i niebanalna linię fabularną, której autorem jest prof. Wojciech Glac, neurobiolog, adiunkt w Pracowni Neurobiologii Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka oraz ekspert w Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego.

Studenci na każdym etapie realizacji projektu mają do wykonania zadania indywidualne i zespołowe, a ich misja musi zakończyć się odkryciem nowej, gotowej do kolonizacji planety.

Uczestnicy naszego projektu są zmotywowani do nauki, ale elementy grywalizacji dodatkowo ich mobilizują do rozwiązywania zadanych problemów" – podkreśla Łukasz Ptaszek. To dobry wstęp do wielkiej rywalizacji, która będzie zwieńczeniem naszego projekt – listopadowych Mistrzostw Polski w Programowaniu Przemysłu Przyszłości.

Zadanie publiczne "Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu Przemysłu Przyszłości" (Projekt 3P) realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 3 804 885 zł w ramach konkursu "Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu - Studenci". Całkowity koszt zadania publicznego wynosi łącznie 4 059 205 zł.