Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Projekt edukacyjny
Mistrzostwa w Algorytmice
i Programowaniu Przemysłu Przyszłości dla studentów
Czym jest projekt 3P?

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie studentów pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są umiejętności algorytmicznego rozwiązywania problemów i programowania.


Kładziemy nacisk na praktyczne ćwiczenia. Zapewniamy niezbędny sprzęt i oprogramowanie,

a także wszystkie materiały edukacyjne.


Kurs jest intensywny i trwa kilka miesięcy, ale pozwoli od zera zdobyć umiejętności przydatne w pracy zawodowej w ramach Przemysłu 4.0.

Zadanie publiczne "Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu Przemysłu Przyszłości" (Projekt 3P) realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 3 804 885 zł
w ramach konkursu "Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu - Studenci".
Całkowity koszt zadania publicznego wynosi łącznie 4 059 205 zł.
Działania zaplanowane na rok 2022
Wsparcie dla nauczycieli
  • Wdrożenie do projektu podczas zjazdów formacyjnych.
  • Dostęp do materiałów wspierających przez platformę e-learningową.
  • Gotowe scenariusze zajęć i dodatkowe materiały.
  • Wsparcie w formie wykładów prowadzonych przez autorytety w celu zwiększenia kompetencji.
Portal e-learningowy
z kursami i materiałami edukacyjnymi wykorzystujący elementy grywalizacji.
Praktyczne ćwiczenia i szkolenia stacjonarne dla studentów
w formie stacjonarnej z wykorzystaniem stanowisk szkoleniowych.
Kursy wyrównujące szanse
uczestników projektu przez dostęp do zajęć
i konsultacji wyrównawczych. Wyrównanie startu poprzez dostęp do sprzętu komputerowego podczas projektu.

Turniej Finałowy Mistrzostw

w Algorytmice i Programowaniu Przemysłu Przyszłości.
Rejestracja studentów i nauczycieli została zakończona
Wciąż jednak możesz zostać wolontariuszem!
Projekt jest finansowany przez:
Partnerzy projektu:
Wspierają nas:
Patroni medialni:

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas.

BIURO PROJEKTU
Fundacja Manus
ul. Grunwaldzka 61,
50-366 Wrocław
Godziny otwarcia: PN- PT 9:00-15:00

Klaudia Koseda
Lider Działu Administracji i Komunikacji
Telefon: 531 213 088
E-mail: klaudia.koseda@manus.pl