Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Założenia Projektu 3P
Projekt Programowanie Przemysłu Przyszłości
jest bezpłatny dla uczestników i skierowany jest do studentów kierunków automatyka i robotyka, mechatronika, elektronika, informatyka przemysłowa i pokrewnych oraz nauczycieli akademickich związanych z tymi dziedzinami.
Obejmuje szereg działań na rok 2022:
Kurs wyrównawczy
w wersji online dla tych studentów, którzy chcieliby wziąć udział
w projekcie, ale mają niewielką wiedzę w temacie podstaw potrzebnych do nauki programowania.
Portal e-learningowy
z kursami i materiałami edukacyjnymi wykorzystujący elementy grywalizacji.
Indywidualne konsultacje
w formie stacjonarnej oraz online
z nauczycielami, autorytetami
i ekspertami.
Wycieczki edukacyjne
do lokalnych firm wykorzystujących
w swojej działalności programowanie.
Praktyczne szkolenia
w formie stacjonarnej
z wykorzystaniem stanowisk szkoleniowych.
Turniej Finałowy
Mistrzostw w Algorytmice
i Programowaniu Przemysłu Przyszłości.

Wsparcie nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli akademickich ze wszystkich uczelni w Polsce do udziału w projekcie 3P, realizowanego w ramach zadania ,,Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu - Studenci” w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029.


Inicjatywa nastawiona jest na rozwój Przemysłu 4.0 poprzez rozwój kompetencji studentów w zakresie informatyki technicznej i przemysłowej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich.

Rola nauczyciela w projekcie
Rozwój kompetencji studentów nie jest możliwy bez wsparcia nauczycieli akademickich. Prowadzą Państwo studentów przez wszystkie aktywności związane
z projektem - od prowadzenia dodatkowych zajęć (na podstawie dostarczonych materiałów), przez indywidualne konsultacje po uczestniczenie w szkoleniach prowadzonych przez autorytety zarówno dla studentów w formie obserwatora/opiekuna, jak i dedykowanych dla nauczycieli akademickich zwiększających Państwa kompetencje.

Za udział w projekcie otrzymują Państwo wynagrodzenie.

Organizacja

Nauczyciele podzieleni są na trzyosobowe grupy,

z których każda prowadzi jedną grupę uczestników (około 20-25 osób). W każdej grupie jeden

z nauczycieli będzie nauczycielem wiodącym.


Aktywności przewidziane w projekcie prowadzone są na zmianę, dzięki czemu istnieje możliwość

np. zamiany z innym nauczycielem w razie niedyspozycji.


W zależności od sytuacji epidemiologicznej lub innych okoliczności, możliwe jest przeprowadzenie części lub wszystkich zajęć stacjonarnych w wersji online. O takiej konieczności nauczyciele zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

Harmonogram
Zjazd formacyjny
Podczas zjazdu zostaną podpisane wszystkie dokumenty, przekazane informacje logistyczne
i organizacyjne, zostanie stworzony dokładny harmonogram zajęć oraz przeprowadzone zostaną szkolenia. Udział w zjeździe jest obowiązkowy.

Miejsce i data:
Wrocław 18-20 luty 2022
Toruń 26-27 luty 2022
Kurs wyrównawczy
Kurs wyrównawczy w postaci 10 półtoragodzinnych lekcji na platformie e-learningowej, pozwalających na wyrównanie poziomu wiedzy uczestników. Dotyczyć on będzie podstawowych zagadnień niezbędnych do rozpoczęcia nauki programowania.

Wkład nauczyciela nie jest wymagany.

Data: luty 2022
(kurs dostępny będzie przez cały czas trwania projektu dla wszystkich tych, którzy będą czuli potrzebę powrotu do wybranych zagadnień)
Zakres kursu wyrównawczego
Wykłady na Portalu 3P
Wykłady w formie 20 jednogodzinnych lekcji
w e-learningu, które pojawiać się będą
na portalu raz w tygodniu.

Wkład nauczyciela nie jest wymagany.

Data: marzec-czerwiec (17 lekcji)
oraz październik (3 lekcje) 2022
Zakres kursu
Ćwiczenia
Praktyczne ćwiczenia w formie
20 czterogodzinnych zajęć, dające możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy z wykładów.
Rolą nauczyciela jest poprowadzenie ćwiczeń
dla grupy około 20-25 osób. Materiały, sprzęt
i oprogramowanie do poprowadzenia zajęć zapewnia zespół organizacyjny.

Miejsce: sala na uczelni lub sala lokalnego oddziału SEP (w mieście, w którym znajduje się uczelnia)

Data: marzec-lipiec (14 lekcji) oraz wrzesień-listopad (6 lekcji) 2022.
Szkolenia praktycznie
Dla studentów z zewnętrznymi szkoleniowcami
w formie 5 ośmiogodzinnych kursów. Praca indywidualna i zespołowa na stanowiskach szkoleniowych wyposażonych w sterowniki PLC.
Rolą nauczyciela jest opieka nad grupą.

Miejsce: sala lokalnego oddziału SEP
(w mieście, w którym znajduje się uczelnia)

Data: marzec-czerwiec (4 szkolenia)
oraz październik (1 szkolenie) 2022
Indywidualne konsultacje
Przeprowadzenie 20 jednogodzinnych konsultacji, podczas których chętni studenci mogą dopytać
o nurtujące ich kwestie związane z realizowanymi zajęciami czy przedyskutować zadania.

Miejsce: sala uczelni lub sala lokalnego oddziału SEP (w mieście, w którym znajduje się uczelnia)

Data: marzec-czerwiec (17 konsultacji)
oraz październik (3 konsultacje) 2022
Wycieczka
Opieka nad grupą podczas jednodniowej wycieczki do lokalnej firmy związanej z tematyką projektu.

Data: marzec-maj 2022
Wykłady i szkolenia
dedykowane dla nauczycieli
Udział nauczycieli w projekcie zakłada obecność
na 6 dedykowanych wykładach i szkoleniach online, mających na celu zwiększanie kompetencji.

Data: marzec-czerwiec oraz październik 2022
Rejestracja nauczycieli zakończona!
Zapraszamy do przyszłych edycji Projektu 3P!
Osoba do kontaktu
Wszelkie pytania mogą Państwo zadać naszemu Liderowi Działu Komunikacji ze Studentami i Nauczycielami
Klaudia Koseda
Lider Działu Komunikacji ze Studentami i Nauczycielami
E-mail: klaudia.koseda@manus.pl
Telefon: 531 213 088
Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas.
BIURO PROJEKTU
Fundacja Manus
ul. Grunwaldzka 61,
50-366 Wrocław
Godziny otwarcia: PN- PT 9:00-15:00

Klaudia Koseda
Lider Działu Administracji i Komunikacji
Telefon: 531 213 088
E-mail: klaudia.koseda@manus.pl