Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Założenia Projektu 3P
Projekt Programowanie Przemysłu Przyszłości
jest bezpłatny dla uczestników i skierowany jest do studentów kierunków automatyka i robotyka, mechatronika, elektronika, informatyka przemysłowa i pokrewnych. Obejmuje szereg działań na rok 2022:
Kurs wyrównawczy
dla tych studentów, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie, ale mają niewielką wiedzę w temacie podstaw potrzebnych do nauki programowania.
Portal e-learningowy
z kursami i materiałami edukacyjnymi wykorzystujący elementy grywalizacji.
Indywidualne konsultacje
w formie stacjonarnej oraz online
z nauczycielami, autorytetami
i ekspertami.
Wycieczki edukacyjne
do lokalnych firm wykorzystujących
w swojej działalności programowanie.
Praktyczne szkolenia
w formie stacjonarnej
z wykorzystaniem stanowisk szkoleniowych.
Turniej Finałowy
Mistrzostw w Algorytmice
i Programowaniu Przemysłu Przyszłości.

O projekcie 3P

Zaangażuj się w ogólnopolski projekt mający na celu rozwój Przemysłu 4.0! Weź udział w projekcie realizowanym w ramach zadania ,,Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu - Studenci” w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029.


Inicjatywa nastawiona jest na rozwój Przemysłu 4.0 poprzez rozwój kompetencji studentów w zakresie informatyki technicznej i przemysłowej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich.

Rola wolontariuszy w projekcie
Szukamy osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje miękkie związane z promocją, budowaniem własnego wizerunku i pracy przy dużych projektach, jak i twarde związane z programowaniem i automatyką przy projekcie Programowanie Przemysłu Przyszłości!

Oferujemy ciekawe wyzwania, bliższe poznanie branży, doświadczenie przy ogólnopolskim projekcie, niewielki wymiar godzin (10-15 godzin miesięcznie) i nagrody rzeczowe dla najlepszych wolontariuszy.
Korzyści ze współpracy
Sprawdź, co zyskasz dzięki wolontariatowi
przy projekcie
Doświadczenie
przy ogólnopolskim projekcie
Referencje
oraz certyfikaty zaświadczające Twoją aktywność przy projekcie
Dostęp do kursu
Każdy wolontariusz otrzymuje dostęp do portalu
e-elearningowego i dostępnych na nim materiałów
Nagrody
Dla wszystkich wolontariuszy przygotowane mamy gadżety projektowe, a najlepsi otrzymają od nas nagrody w formie tabletów
Poszukiwane role

Poszukujemy wolontariuszy, którzy razem z nami zaangażują się

w działania projektowe:


  • ambasadorów, którzy przez cały rok 2022 będą informować społeczność akademicką o realizowanych działaniach,
  • wolontariuszy, którzy chcą pomóc w jednym z działów i zdobyć doświadczenie w organizacji Mistrzostw, promocji projektu czy np. realizacji szkoleń, konsultacji i kursu e-learningowego.
Zadania w ramach roli
Ambasador

Wymiar zaangażowania: 10-15 h miesięcznie

Czas trwania: 01-12.2022 r

Program ambasadorski trwa rok (do grudnia 2022 r.). Szukamy 10 ambasadorów lub ambasadorek z uczelni technicznych w całej Polsce, którzy pomogą nam w dotarciu do społeczności akademickiej z informacjami o przygotowywanych inicjatywach, jak i w realizacji działań projektowych (np. w nawiązaniu współpracy z kołami naukowymi).

Obowiązki:

  • promocja rekrutacji do projektu,
  • kontakt z lokalnymi organizacjami (np. kołami naukowymi) czy mediami,
  • bycie łącznikiem między Sztabem Projektowym a lokalną społecznością akademicką.
Wolontariusz

Czas trwania: dowolny (zarówno krótko, jak i długoterminowo)

Wolontariat jest otwarty dla każdej chętnej osoby, nie tylko studentów z uczelni technicznych. Poszukujemy osób, które wesprą nas w organizacji wydarzeń (Finału Mistrzostw Programowania i Algorytmiki), promocji (kontaktów z organizacjami, kołami naukowymi, studentami) i realizacji planowanych aktywności (szkoleń, finału itp).
Możliwości zaangażowania się
Szukamy wolontariuszy do wsparcia nas przy różnych aktywnościach projektowych
Promocja
Pomóż nam dotrzeć z informacją o projekcie do lokalnej społeczności, żeby jak najwięcej osób skorzystało na udziale w tej inicjatywie
Logistyka
Wesprzyj nas w organizacji finału lub szkoleń i zapewnij sobie udział w realizowanych aktywnościach
Merytoryka
Posiadasz wiedzę zawodową? Zaopiniuj treść merytoryczną przygotowanych materiałów
i miej swój wkład w projekt
Zostań Wolontariuszem 3P
Rekrutacja trwa nieprzerwanie:
Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas.
BIURO PROJEKTU
Fundacja Manus
ul. Grunwaldzka 61,
50-366 Wrocław
Godziny otwarcia: PN- PT 9:00-15:00

Klaudia Koseda
Lider Działu Administracji i Komunikacji
Telefon: 531 213 088
E-mail: klaudia.koseda@manus.pl