Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Założenia Projektu 3P
Projekt Programowanie Przemysłu Przyszłości
jest nastawiony na rozwój Przemysłu 4.0 poprzez rozwijanie kompetencji studentów w zakresie informatyki przemysłowej. Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników, a wszyscy uczestnicy, którzy pozytywnie ukończą kurs otrzymają gwarantowane nagrody.

Obejmuje szereg działań na rok 2022:
Kurs wyrównawczy
dla tych studentów, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie, ale mają niewielką wiedzę w temacie podstaw potrzebnych do nauki programowania.
Portal e-learningowy
z kursami i materiałami edukacyjnymi wykorzystujący elementy grywalizacji.
Indywidualne konsultacje
w formie stacjonarnej oraz online
z nauczycielami, autorytetami
i ekspertami.
Wycieczki edukacyjne
do lokalnych firm wykorzystujących
w swojej działalności programowanie.
Praktyczne szkolenia
w formie stacjonarnej
z wykorzystaniem stanowisk szkoleniowych.
Turniej Finałowy
Mistrzostw w Algorytmice
i Programowaniu Przemysłu Przyszłości.
Aktywności projektowe
Ścieżka obowiązkowa
(wymagana obecność na minimum 80% zajęć
z indywidualnie ustaloną możliwością odrobienia).
Wykłady
Co tydzień jednogodzinna lekcja na platformie
e-learningowej
Ćwiczenia
Co tydzień jedne 4-godzinne ćwiczenia w formie stacjonarnej na zapewnionym sprzęcie i oprogramowaniu
Szkolenia
Raz w miesiącu ośmiogodzinne szkolenie
w sobotę lub niedzielę
ze szkoleniowcem.
Wyjazd edukacyjny
Jeden wyjazd edukacyjny
do lokalnej firmy, związanej
z tematyką projektu
Każda osoba, która z sukcesem ukończy kurs (uzyska 80% obecności) otrzyma gwarantowaną nagrodę w postaci modułu logicznego Siemens LOGO! 8 + symulatora I/O, które pozwolą na samodzielną kontynuację nauki.
Ścieżka nieobowiązkowa
(dodatkowe aktywności dla chętnych)
(G)rywalizacja
Dodatkowe zadania na platformie
e-learningowej oraz na zajęciach stacjonarnych, uprawniające do wygrania dodatkowych nagród
Konsultacje indywidualne
Co tydzień jedna godzina konsultacji
z nauczycielem
Kurs wyrównawczy
Dodatkowy kurs na platformie e-learningowej dla studentów z kierunków niezwiązanych
z programowaniem

Turniej Finałowy Mistrzostw Algorytmiki

i Programowania

Najlepsze 12 zespołów zostanie zaproszonych na Turniej Finałowy Mistrzostw w formule dwudniowego maratonu programistycznego. Finaliści będą pracować na zaawansowanych stanowiskach wyposażonych w programowalne sterowniki i powalczą o tytuł:

Mistrzów Algorytmiki i Programowania.


Planowany termin:

5-6 listopada 2022 roku we Wrocławiu.


Wyłonienie zwycięskich zespołów nastąpi

na podstawie kryteriów opracowanych przez Zespół Programowy Projektu. Pod uwagę brane będą takie czynniki, jak minimalizacja czasu wykonywania programu, jakość kodu, sposób rozwiązaniu poprzez napisanie odpowiedniego algorytmu i inne.


Nagrodami są wyjazdy naukowo-poznawcze

o wartości 20 000 zł dla 3 najlepszych drużyn

wraz z nauczycielami.


Harmonogram
Kurs wyrównawczy
Kurs wyrównawczy w postaci 10 półtoragodzinnych lekcji na platformie e-learningowej, pozwalających na wyrównanie wiedzy. Dotyczyć on będzie podstawowych zagadnień niezbędnych do rozpoczęcia nauki programowania.

Dostępny będzie dla wszystkich uczestników.

Data: luty 2022
(Kurs dostępny będzie przez cały czas trwania projektu dla wszystkich tych, którzy będą czuli potrzebę powrotu do wybranych zagadnień)
Zakres kursu wyrównawczego
Wykłady na platformie
Wykłady w formie 20 jednogodzinnych lekcji, które pojawiać się będą na platformie e-learningowej raz w tygodniu.

Dostęp do wykładów mają wszyscy uczestnicy projektu (studenci, nauczyciele i wolontariusze).

Data: marzec-lipiec (14 lekcji) oraz wrzesień-listopad (6 lekcji) 2022.
Zakres kursu
Ćwiczenia
4-godzinne ćwiczenia praktyczne, dające możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w platformie na grupie około 20-25 osób. Materiały, sprzęt i oprogramowanie do poprowadzenia zajęć (Laptopy z zainstalowanym oprogramowaniem TIA Portal i PLCSIM) zapewnia zespół organizacyjny.

Miejsce: sala na uczelni lub sala lokalnego oddziału SEP (w mieście, w którym znajduje się uczelnia)

Data: marzec-czerwiec (17 lekcji) oraz październik (3 lekcje) 2022
Tematy ćwiczeń
Szkolenia praktycznie
5 ośmiogodzinnych szkoleń praktycznych dla studentów z zewnętrznymi szkoleniowcami. Dla większego komfortu pracy na szkolenia odbywają się w mniejszych grupach. Organizator zapewnia laptopy z zainstalowanym oprogramowaniem TIA Portal i PLCSIM oraz stanowiska wyposażone w sterowniki PLC Siemens S7-1200.

Miejsce: sala lokalnego oddziału SEP (w mieście, w którym znajduje się uczelnia)

Data: marzec-czerwiec (4 szkolenia) oraz październik (1 szkolenie) 2022
Indywidualne konsultacje
20 jednogodzinnych, cotygodniowych konsultacji w formie dyżuru prowadzącego, podczas których chętni studenci mogą dopytać o nurtujące ich kwestie związane z realizowanymi zajęciami czy przedyskutować zadania.

Miejsce: sala uczelni lub sala lokalnego oddziału SEP (w mieście, w którym znajduje się uczelnia)

Data: marzec-czerwiec (17 konsultacji) oraz październik (3 konsultacje) 2022
Wycieczka
Jednodniowa wycieczka do lokalnej firmy, związanej z tematyką projektu w celu pokazania dalszych możliwości rozwoju.
Wyrównanie szans
Aby umożliwić każdemu studentowi udział w projekcie, organizator zapewnia możliwość bezpłatnego wypożyczenia laptopa na czas trwania projektu oraz dostęp do kursu wyrównawczego
Osoba do kontaktu
Wszelkie pytania mogą Państwo zadać naszemu Liderowi Działu Komunikacji ze Studentami i Nauczycielami
Klaudia Koseda
Lider Działu Komunikacji ze Studentami i Nauczycielami
E-mail: klaudia.koseda@manus.pl
Telefon: 531 213 088
Rejestracja studentów zakończona!
Zapraszamy do przyszłych edycji Projektu 3P!
Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas.
BIURO PROJEKTU
Fundacja Manus
ul. Grunwaldzka 61,
50-366 Wrocław
Godziny otwarcia: PN- PT 9:00-15:00

Klaudia Koseda
Lider Działu Administracji i Komunikacji
Telefon: 531 213 088
E-mail: klaudia.koseda@manus.pl