Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nauczyciel w projekcie "Programowanie Przemysłu Przyszłości"
Rola nauczyciela w projekcie
Rozwój umiejętności i kompetencji studentów nie byłyby możliwy bez wsparcia nauczycieli akademickich.

Rolą nauczyciela w naszym projekcie, prócz przeprowadzania ćwiczeń praktycznych, dodatkowych zajęć i konsultacji indywidualnych, jest towarzyszenie studentom i wspieranie ich w trakcie wszystkich aktywności w projekcie.

Nauczyciel zobowiązany jest również do opieki nad grupą podczas wycieczek edukacyjnych do lokalnych firm, a także podczas specjalistycznych szkoleń - jednak tutaj, przyjmując rolę bardziej obserwatora, niż opiekuna.

Wszystkie aktywności przewidziane w projekcie, prowadzone są przez nauczycieli akademickich na zmianę, dzięki czemu istnieje możliwość pewnych zmian w razie niedyspozycji.
Szczegółowe aktywności nauczyciela w projekcie 3P
Ćwiczenia praktyczne
Prowadzenie ćwiczeń praktycznych
w oparciu o przygotowany program dydaktyczny kursu zasadniczego.
Konsultacje indywidualne
Udzielanie indywidualnych konsultacji studentom, którzy mają problem
z opanowaniem bieżącego materiału.
Rola opiekuna
Opieka nad studentami podczas szkoleń specjalistycznych i wycieczek edukacyjnych.
Korzyści z udziału w projekcie 3P
Doświadczenie
Nabycie dużego doświadczenia
w ogólnopolskim, cyklicznym projekcie edukacyjnym.
Kompetencje
Rozwój z zakresu kompetencji miękkich oraz umiejętności komunikacyjnych.
Wynagrodzenie
Udział w projekcie jest odpłatny oraz oparty na jasnych zasadach współpracy.
Szkolenia praktyczne
Udział jako obserwator w specjalistycznych szkoleniach
z ekspertami z branży.
Wycieczki edukacyjne
Wyjazdy edukacyjne do firm, związanych z branżą automatyki
i informatyką przemysłową.
Satysfakcja
Związana z rozwojem własnym
i przyczynianiem się do rozwoju studentów-podopiecznych.
Rejestracja nauczycieli została zakończona
Dziękujemy za zaangażowanie w procesie rekrutacyjnym
Projekt jest realizowany przez: