Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O nas, czyli nieco więcej
o projekcie "Programowanie Przemysłu Przyszłości"
Projekt 3P został powołany do życia, dzięki naszej wierze w studentów i w ich szczere chęci do rozwoju. Chcemy sprawić, aby studenci z całej Polski mogli rozwijać swoje pasje, umiejętności oraz kompetencje, spełniając przy tym swoje marzenia, które związane są z obszarem nauk technicznych i automatyką.

Głównym celem projektu "Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu Przemysłu Przyszłości (3P)" jest zaktywizowanie studentów pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są umiejętności algorytmicznego rozwiązywania problemów i programowania. Kładziemy nacisk na praktyczne ćwiczenia. Zapewniamy niezbędny sprzęt i oprogramowanie, a także wszystkie materiały edukacyjne. Kurs jest intensywny i trwa kilka miesięcy, ale pozwoli od zera zdobyć umiejętności przydatne w pracy zawodowej w ramach Przemysłu 4.0. Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników.

W ramach projektu podejmowane będą działania i tworzone narzędzia mające na celu wyrównywanie szans studentów oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli:
  • kurs wyrównawczy w wersji online dla studentów, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie, ale mają niewielką wiedzę na temat programowania
  • portal e-learningowy z kursami i materiałami edukacyjnymi wykorzystujący elementy grywalizacji
  • indywidualne konsultacje w formie stacjonarnej oraz online z nauczycielami, autorytetami i ekspertami
  • wycieczki edukacyjne do lokalnych firm wykorzystujących w swojej działalności programowanie
  • praktyczne szkolenia w formie stacjonarnej z wykorzystaniem stanowisk szkoleniowych
  • Turniej Finałowy Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu Przemysłu Przyszłości
Podstawowe cele projektu 3P
1

Zapewnienie wsparcia studentom o szczególnych zdolnościach w zakresie algorytmiki i programowania sterowników PLC

2
Podniesienie kompetencji merytorycznych, metodycznych i dydaktycznych nauczycieli przedmiotów matematyczno-informatycznych
3
Wyrównanie szans na zdobycie umiejętności w zakresie algorytmiki i programowania między studentami z dużych
i mniejszych ośrodków
Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas
BIURO PROJEKTU
Fundacja Manus
ul. Grunwaldzka 61,
50-366 Wrocław
Godziny otwarcia: PN- PT 9:00-15:00

Klaudia Koseda
Lider Działu Administracji i Komunikacji
Telefon: 531 213 088
E-mail: klaudia.koseda@manus.pl
Zadanie publiczne "Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu Przemysłu Przyszłości" (Projekt 3P) realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 3 804 885 zł w ramach konkursu "Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu - Studenci". Całkowity koszt zadania publicznego wynosi łącznie 4 059 205 zł.
Projekt jest realizowany przez: