Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Prognoza zatrudnienia
w sektorze produkcji przemysłowej w Q2 2022
Głównym celem naszego projektu jest aktywizacja studentów pod kątem rozwoju umiejętności algorytmicznego rozwiązywania problemów i programowania sterowników PLC. Chcemy umożliwić studentom, czyli przyszłym absolwentom uczelni technicznych, nabycie umiejętności praktycznych, przydatnych, a wręcz niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej ściśle związanej z sektorem produkcji przemysłowej.

Zgodnie z danymi zebranymi w ramach badań zrealizowanych przez Manpower Polska, chęć powiększania swoich zespołów pracowniczych
w II kwartale 2022 roku zgłasza aż 26% polskich pracodawców.

Sektor produkcji przemysłowej już kolejny kwartał z rzędu utrzymuje się
w czołówce sektorów, które usilnie zwracają uwagę na problem zapotrzebowania wykwalifikowanych pracowników.

Obliczona prognoza zatrudnień w obecnym kwartale, na podstawie relacji pracodawców sektora produkcji przemysłowej, osiągnęła poziom +30%.

Pracodawcy sektora produkcji przemysłowej poszukują obecnie przede wszystkim: pracowników produkcji, operatorów maszyn oraz osób z uprawnieniami do obsługi wózków widłowych, jednakże na rynku pracy pożądane są również absolwenci studiów inżynierskich.

Szczególnie pożądane są osoby gotowe objąć stanowiska związane z badaniami i rozwojem oraz utrzymaniem ruchu i automatyzacją w zakładach i fabrykach. Nie zabraknie też ofert pracy dla inżynierów elektryków, automatyków, robotyków i programistów języków niskopoziomowych. Na rynku pracy odczuwalne jest również duże zapotrzebowanie na ekspertów ds. bezpieczeństwa i niezawodności oraz inżynierów procesu, którzy koordynują poszczególnymi etapami produkcji.

Sektor produkcji przemysłowej rozwija się niezwykle dynamicznie. W następnych kwartałach sektor ten powinien rozwijać się równie prężnie,
a zapotrzebowanie na nową kadrę może się jeszcze bardziej zwiększyć.

W związku z deficytem wykwalifikowanych specjalistów należy spodziewać wzrostu płac w branży. Jest to związane z pogłębiającą się inflacją oraz presja, która związana jest z silnie rozwijającymi się sektorami logistyki oraz e-commerce.

Więcej szczegółowych informacji na temat prognoz zatrudnienia w Polsce i na świecie w Q2 2022 znajdziecie w raportach rynku pracy na stronie https://www.manpowergroup.pl/raporty-rynku-pracy/